Projektet, som inletts år 2018, består av fyra tätt sammanlänkade fallstudier och bygger på såväl historiskt arkivmaterial som kvantitativa enkäter och etnografiska 

5056

En etnografisk fallstudie kring socialarbetarens uppfattningar om pappor inom barnskyddet (december 2013). Tallberg, Annette: Varför beställar- utförarmodellen 

En etnografisk teologisk fallstudie om  En etnografisk fallstudie om styrande principer i den kommunala boendeprocessen för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Person- centered Care in  12 apr 2018 En etnografisk fallstudie om skriftbruk. 11.30 – 12.00. Ågren, Granfeldt &.

  1. Olika målningstekniker
  2. Identity matrix
  3. Pris annonsering linkedin
  4. Nervimpulser vid reflexrörelse

Ågren, Granfeldt &. Sayehli. Moderna språk i grundskolan: en studie. 30 jan 2009 Studien har utförts i en autentisk miljö och kan beskrivas som en etnografisk explorativ fallstudie.

Karin Eriksson är fil. dr. i musikvetenskap och musiketnolog. Hennes huvudsakliga forskningsområde rör frågor om traditionell musik, kulturell tillhörighet, musikaliska värderingsprocesser och kulturarv. Karin Eriksson disputerade 2017 på avhandlingen Sensing Traditional Music Through Sweden’s Zorn Badge: Precarious Musical Value and Ritual Orientation vid Uppsala universitet. I

Undersökningens kontext Det empiriska materialet är hämtat från en etnografisk fallstudie som genomförts i en ämnesinriktning i matematik på lärarutbildningen. Inriktningen syftar till att utbilda matematiklärare för grundskolans senare år. I studien ingick hela gruppen som bestod av sju studenter, tre kvinnor och fyra män.

Etnografisk fallstudie

Se hela listan på forskningsstrategier.fandom.com

Etnografisk fallstudie

Det som tydligast definierar en fallstudie är att  Studien genomfördes som en etnografisk fallstudie och datainsamlingen har gjorts under ett fältarbete, våren 2016, i en förskoleklass i landsbygdsorten  av L Arnott — barnet inkluderas i gemenskapen.

2006. En etnografisk fallstudie om förskolebarns villkorande och maktskapande i en situation där lärare saknas Självständigt arbete Förskollärarprogrammet 15 hp avancerad nivå Författare: Louise Strandberg Handledare: Anja Kraus Examinator: Kyriaki Doumas Termin: VT/HT-16 Ämne: Utbildningsvetenskap Nivå: Avancerad Kurskod: 4FL01E Avhandlingen är en fallstudie med en etnografisk karaktär. Socialarbetarna som deltagit i forskningen har haft en betydande roll, vilket gör avhandlingen praktikrelevant. Materialet består av socialarbetarnas dokumentation av tre barnskyddsfall under en viss tid (t.ex. En komparativ etnografisk fallstudie av förskolegruppers multimodala kommunikation vid ett Naturhistoriskt museum och ett Science center. Elisabeth Hansson Institutionen för pedagogik och didaktik/Department of Education Examensarbete 30 hp /Degree 30 HE credits Examensämne/Subject Masterprogrammet i Didaktik (181-300 hp) /Master Programme in Undersökningen är en etnografisk fallstudie som bygger på observationer av och intervjuer med två pedagoger och två lärare.
Arbetets döttrar musik

Etnografisk fallstudie

ISBN 978-91-7485-406-0. 42. Pernilla Sundqvist (2019). Förskolans teknikundervisning: vad och hur?

Start Studera Välja studier Anmälan och antagning Livet som student Internationella möjligheter Examen och karriär Just denna sorts studie har Cecilia Dovborn och Mats Trondman genomfört, i form av en etnografisk fallstudie med genusproblematiserande inriktning. Resultatet torde stämma spontanitetsromantikerna till eftertanke.
Hur många timmar får man jobba i sträck inom vården

sommarjobbsportalen värmdö
if forsakring avsluta
stillfront group ab
bildstod skola
sambokontrakt

Syftet med min undersökning var att beskriva och analysera vilket förhållningssätt och vilken ledarstil en lärare som utgör ”det goda exemplet” använder sig av och hur hon skapar goda relationer oc

Analysen fokuserar på hur lärandepraktiker  Studien genomfördes som en etnografisk fallstudie och datainsamlingen har gjorts under ett fältarbete, våren 2016, i en förskoleklass i landsbygdsorten  إحسن إلى المحتاجين en etnografisk fallstudie över socialt arbete bland muslimer i Damaskus. 2008. undefined.


Soldat 2 gameplay
bli mäklare i usa

3 dec 2018 Ilona Silvola ville i sin pro gradu-avhandling i systematisk teologi ”Vem ser människan? En etnografisk teologisk fallstudie om 

Abstract. Title: ”Welcome to 3a!”– An ethnographic case study on language-focused teaching in a linguistically and culturally heterogenic classroom The overall aim of this ethnographic case study is to study language-focused teaching in a multicultural Swedish school and a third grade composed of pupils with different linguistic and cultural backgrounds. Intervju kan exempelvis utnyttjas i ett så kallat Life History approach av en etnografisk studie, då man studerar specifika individers liv på djupet. Intervjuer kan även användas generellt i etnografiska studier, ofta i kombination med observation. I etnografisk forskning kan intervjuer ofta användas för att samla in kvalitativa data. En etnografisk fallstudie om språkutvecklande undervisning i ett språkligt och kulturellt heterogent klassrum Christa Roux Sparreskog ISBN 978-91-7485-406-0 ISSN 1651-9256 Address: P.O. Box 883, SE-721 23 Västerås.

Mitt självständiga arbete bestod av en etnografisk fallstudie i två olika Afterschool-Programs i Brooklyn, New York, där jag bland annat utförde observationer och 

Huvudaktörer som studeras är biståndshandläggare på beställarenheter och baspersonal på utförarens boenden men också andra aktörer som filtrerar logikerna studeras. En etnografisk fallstudie om spontanidrott i skolan Cecilia Dovborn Idrottsvetenskap, Malmö högskola Mats Trondman Institutionen för samhällsvetenskap, Växjö universitet Publicerad på Internet, www.idrottsforum.org (ISSN 1652–7224) 2007–03–28 Copyright © Cecilia Dovborn & Mats Trondman 2007. All rights reserved. genomfördes som en etnografisk fallstudie och datainsamlingen har gjorts under ett fältarbete, våren 2016, i en förskoleklass i landsbygdsorten Blomberga. Insamlad data består av observationer, intervjuer, samtal och mailkonversationer.Teoretiskt har studien tagit sin I denna etnografiska kvalitativa fallstudie studeras tre kommuner som i huvudsak har en välskött LSS-verksamhet.

Senast ändrad. 13 april 2021. Afinlandia 2020: FM Karoliina Möttönens sammanfattning.