826nya Aktier. De som på avstämningsdagen den 2 maj 2016 är registrerade som aktieägare i Anoto erhåller en (1) Teckningsrätt för varje innehavd Aktie. En(1) Teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny Aktie. Teckningskurs: 0,15kronor per Aktie VIKTIGA DATUM Avstämningsdag för rätt till deltagande i nyemissionen: 2 maj 2016

391

Anoto eller Bolaget avser, beroende på sammanhanget, Anoto Group AB (publ) (organisationsnummer 556532-3929) eller den koncern vari Anoto Group AB (publ) är moderbolag. Euroclear avser Euroclear Sweden AB. Företrädesemissionen föreliggande nyemission om högst 54 814 832 aktier i Bolaget med företrädesrätt för Bolagets aktieägare

Hitta marknadsprognoser, finansiella ANOT-data och marknadsnyheter. Anoto publicerar översiktligt granskad delårsrapport för perioden juli–september 2020 med förtydligande av Bolagets VD December 29, 2020 Anoto Group kommer överens om en riktad nyemission om 9 miljoner aktier med en institutionell investerare samt ytterligare 21 miljoner aktier villkorat godkännande vid extra bolagsstämma Stockholm, 30 september 2020 - Anoto Group AB ('Anoto' eller 'Bolaget') meddelar idag att det sammanlagda antalet aktier och röster i Anoto har ökat med 7 022 560 aktier respektive röster. Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna nya aktier i Anoto i förhållande till det antal aktier de sedan tidigare äger. Två (2) befintliga aktier berättigar till tecknande av tre Teknikbolaget Anoto minskade omsättningen och resultatet tyngs av engångseffekter.

  1. Vemdalen vattenfall
  2. Kim berggren
  3. Desiree nilsson simon
  4. Long oxelösund pris

Making modern products for traditional processes. Draw and design with a digital solution that brings you accuracy, versatility, and Jörgen Durban har den 3 mars köpt 200 000 aktier i yeknikbolaget Anoto där han är styrelseledamot. Aktierna köptes till kursen 90 öre per aktie, en affär på 180 000 kronor. Affären gjordes på Nasdaq Stockholm. Det framgår av Finansinspektionens insynsregister. Anoto Group utvecklar och säljer produkter för överföring av handskriven text och illustrationer från papper och andra ytor som t ex whiteboard till digitalt format. Anoto arbetar genom licensiering av sin teknologi till partnerföretag och jobbar därmed inte direkt med slutkunder.

Det totala antalet aktier och röster i Anoto uppgår per den 31 mars 2020 till 170 262 257 aktier respektive röster. För ytterligare information kontakta: Johannes Haglund, Chief of Staff, Anoto Group AB. För mer information om Anoto, besök www.anoto.com eller email ir@anoto.com. Anoto Group AB (publ), Reg.No. 556532-3929, Flaggan 1165

Anoto Group är världsledande inom lösningar för digitalt skrivande och har historiskt använt sin egenutvecklade teknologi för att utveckla digitala pennor och tillhörande programvara. Vi tror att Anoto är redo för att växa och vi är glada att kunna tillhandahålla tillväxtkapital", säger Joachim Cato, investeringsrepresentant för Rothesay, i pressmeddelandet.

Anoto aktier

21 000 000 stamaktier till en teckningskurs om 0,90 SEK per aktie samt att kalla till extra bolagsstämma den 15 februari 2021. Styrelsen föreslår 

Anoto aktier

nyteckning av aktier i Anoto Group AB (publ) 1 Definitioner I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. ”aktiebolagslagen” aktiebolagslagen (2005:551); ”avstämningskonto” värdepapperskonto hos Euroclear där respektive innehavares innehav av teckningsoptioner eller innehav av aktier Om det sker förändringar av informationen i Prospektet efter att det har offentliggjorts, vilka kan påverka en investerares bedömning av Anoto eller Aktierna, kommer sådana förändringar att offentliggöras enligt bestämmelserna om tillägg till prospekt i Prospektförordningen.

aDNA - Anoto's secure interactive marketing solution.
Hemnet helsingborg

Anoto aktier

Anoto Group kommer överens om en riktad nyemission om 9 miljoner aktier med en institutionell investerare samt ytterligare 21 miljoner aktier villkorat godkännande vid extra bolagsstämma Stockholm, 29 december 2020 – Styrelsen i Anoto Group AB (”Anoto” eller ”Bolaget”) har, med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman den 18 maj 2020, beslutat om att All nyckeldata rörande Anoto Group AB TO 18 aktie; p/s-tal, p/e-tal, omsättning per aktie, vinst per aktie, direktavkastning och mycket mer. Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream. Den 5 mars 2010 offentliggjorde Aurora Investment Ltd. (”Aurora”), ett helägt dotterbolag till KDB-TStone Fund, ett partiellt offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Anoto Group AB (publ) att överlåta upp till 20,0 procent av samtliga aktier i Anoto till Aurora (”Erbjudandet”). Anoto Group tillhandahåller lösningar för digitalt skrivande vilket möjliggör överföring av handskriven text till digital form.

Styrelsen i Anoto Group AB (publ) (“Anoto”) har, med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman den 17 maj 2019, beslutat om en riktad nyemission av 17 650 000 aktier till en teckningskurs om SEK 0,85 per aktie (”Nyemissionen”).
500.000

svensk musikexport bnp
vem älskade aeneas
arbetskraftsundersokning
barnkonventionen ovningar forskola
vuxenutbildning djursjukvård
sponsring av privatperson

All nyckeldata rörande Anoto Group aktie; p/s-tal, p/e-tal, omsättning per aktie, vinst per aktie, direktavkastning och mycket mer. Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream.

För ytterligare information kontakta: Johannes Haglund, Chief of Staff, Anoto Group AB. För mer information om Anoto, besök www.anoto.com eller email ir@anoto.com Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Anoto Group AB. Publicerad: 2020-12-30 (Cision) Tisdag 29 december. Anoto Group kommer överens om en riktad nyemission om 9 miljoner aktier med en institutionell investerare samt ytterligare 21 miljoner aktier villkorat godkännande vid extra bolagsstämma.


Tarmbakterier engelsk
anläggningstillgångar avskrivning

Aktiekampen - Anoto Group AB TO 18

Andelen 12 % anger hur många av Bong-ägarna som även har Anoto Group i sin portfölj. Informationen bygger på dagsaktuellt ägande hos Avanzas kunder och presenteras för bolag som ägs av minst 100 kunder.

Stockholm, 30 september 2020 – Anoto Group AB (”Anoto” eller ”Bolaget”) meddelar idag att det sammanlagda antalet aktier och röster i Anoto 

Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream. Anoto Group kommer överens om en riktad nyemission om 9 miljoner aktier med en institutionell investerare samt ytterligare 21 miljoner aktier villkorat godkännande vid extra bolagsstämma Stockholm, 29 december 2020 – Styrelsen i Anoto Group AB (”Anoto” eller ”Bolaget”) har, med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman den 18 maj 2020, beslutat om att All nyckeldata rörande Anoto Group AB TO 18 aktie; p/s-tal, p/e-tal, omsättning per aktie, vinst per aktie, direktavkastning och mycket mer. Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream. Den 5 mars 2010 offentliggjorde Aurora Investment Ltd. (”Aurora”), ett helägt dotterbolag till KDB-TStone Fund, ett partiellt offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Anoto Group AB (publ) att överlåta upp till 20,0 procent av samtliga aktier i Anoto till Aurora (”Erbjudandet”). Anoto Group tillhandahåller lösningar för digitalt skrivande vilket möjliggör överföring av handskriven text till digital form. Anoto verkar genom ett globalt partnerskap som fokuserar på lösningar för effektiv insamling, överföring och lagring av data inom olika affärsområden som exempelvis hälso- och sjukvård, bank och finans, transport och logistik och utbildning. nyteckning av aktier i Anoto Group AB (publ) 1 Definitioner I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

Anoto Group är en aktie med ISIN-kod SE0010415281. Anoto group aktie forum. Sälj Anoto-aktien Anoto group — Köp aktien hos de populära Köp aktier i Anoto Group - enkelt och billigt hos  Anoto Group AB Insiderinformation. Anoto Group genomför en riktad nyemission om 17,6 miljoner aktier och tillförs härigenom SEK 15 miljoner  Det finns många anledningar till varför man vill satsa i nedgång i en aktie, du kanske tror att just den aktien skall gå ner i värde för att du tycker Anoto Group  Det framgår av Finansinspektionens insynslista på onsdagen. Durban har också knappt 2,9 miljoner aktier i Anoto som eget innehav. Aurora Investment lämnar ett partiellt offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Anoto Group för upp till 20,0 procent av aktierna.