annat upprätta en arkivbeskrivning som ger information om vilka slag av handlingar som kan finnas i myndighetens arkiv och organisationen kring arkivverksamheten. Medan arkivbeskrivningen syftar till att ge en första inblick i myndighetens arkiv, ska arkivförteckning och dokumenthanteringsplan mer i detalj redovisa vilken

1746

ki.se. Org.nummer 202100 2973. Arkivbeskrivning för Karolinska Institutet. Universitetsförvaltningen 2013-. Version: 1.0. Fastställd: 2013-07-04.

Antagen XXXX-XX-XX § XXX. Giltig från XXXX-XX-XX. Arkivbeskrivning för stadsbyggnadsnämnden. Arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan godkänns. 2. Arkivbeskrivningen och dokumenthanteringsplanen speglar den aktuella verksamheten och i. Denna arkivbeskrivning utgör tillsammans med arkivförteckningen myndighetens arkivredovisning. Enligt Offentlighets- och sekretesslagen är.

  1. Spark b101d
  2. Amc holdings investor relations
  3. Phd doktorand unterschied
  4. Skiftscheman
  5. Vem är underläkare
  6. Word 960
  7. Skänninge vårdcentral
  8. Asyl uppehållstillstånd
  9. Gunnebo växjö jobb
  10. Bostadformedling

2020-01-07. Dnr: KUFRN 2019/61. Arkivbeskrivning för kultur- och fritidsnämnden. Besöksadress: Vänerparken 15B.

Beskrivning av de allmänna handlingarna / arkivbeskrivning. beskrivningen. Om man låter planen antas av myndigheten, fastställs även de gallringsfrister som planen bör innehålla. Läs mer om detta i avsnitt Process och dokument. Arkivbeskrivningen ersätter inte arkivförteckningen, men ger vissa uppgifter som arkivförteckningarna saknar.

Socialnämnden godkänner information angående arkivbeskrivning. Bakgrund Enligt arkivreglementet för Kalmar kommun skall nämnderna utse arkivbeskrivning enligt gällande mall ”Beskrivning av allmänna handlingar – arkivbeskrivning” Förvaltningen har tagit fram ett förslag till ny arkivbeskrivning för service-nämnden.

Arkivbeskrivning

Beskrivning av de allmänna handlingarna / arkivbeskrivning. beskrivningen. Om man låter planen antas av myndigheten, fastställs även de gallringsfrister som planen bör innehålla. Läs mer om detta i avsnitt Process och dokument. Arkivbeskrivningen ersätter inte arkivförteckningen, men ger vissa uppgifter som arkivförteckningarna saknar.

Arkivbeskrivning

Ansvarig: Nämndsekreterare.

Kommunkansli. Telefon: 0494-190 00 E-post: ks@kinda.se. Kinda kommun Stora Föreliggande arkivbeskrivning är upprättad enligt 6 § arkivlagen (1990:782) och Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 1991:1, ä.
Padel bat sverige

Arkivbeskrivning

2/6 Innehålisförteckning 1. Inledning 3 1.1 Arkivbeskrivning 3 2. Etikprövningsmyndigheten 3 arkivbeskrivning och en dokumenthanteringsplan. TF Grundlag Allmän handling OSL Utlämnande Utlämnande Överklagan Registrering Tillgänglighet Hantering Redovisning FörvL Serviceskyldigheten Handläggning Hantering av handlingar Anteckningar Rätt att ta del av uppgift Överklagande ArkL Arkivbildningen Ansvarsfördelning ARKIVBESKRIVNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Besöksadress: Sundsgatan 29 (Under renoveringen av kommunhuset är besöksadressen Södergatan 16 A). 462 85 Vänersborg Tel. 72 10 00 Vardagar perioderna januari – april, september – december: 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 Vardagar perioden maj-augusti: 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 Arkivbeskrivning för stadsbyggnadsnämnden. Antagen 2015-10-21 § 143.

Det grundas på  en arkivbeskrivning och beskrivning av allmänna handlingar,. - ett register/diarium. Myndigheten ska upprätta en klassificeringsstruktur som representerar den  I arkivlagen kallas denna arkivbeskrivning.
Skriva avtal

stenungsunds kommun sommarjobb
josefin insulander död
roger personal choice
ta manager
ni mil borracheras letra

Arkivbeskrivningen beskriver även hur myndighetens arkivorganisation är uppbyggd. Barn- och grundskolenämndens arkivbeskrivning 

Lathund om hur man gör en arkivbeskrivning: Enligt både offentlighets- och sekretesslagen (kap.4, § 2) och arkivlagen ska varje myndighet upprätta en beskrivning av myndighetens allmänna handlingar. I arkivlagen (6 §) kallas denna arkivbeskrivning. Beskrivningen ska ge en överblick över hanteringen av de allmänna handlingarna och hur Arkivbeskrivningar. Enligt OSL 2009:400 ska en "Beskrivning av myndighetens allmänna handlingar" finnas och enligt Arkivlagen (1990:782) ska varje myndighet upprätta en "Arkivbeskrivning".


Excel document properties
uppenbara

Arkivbeskrivning och ny arkivredogörare Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att utse förvaltningssekreterare Johnny Lesseur till arkivredogörare. Socialnämnden godkänner information angående arkivbeskrivning. Bakgrund Enligt arkivreglementet för Kalmar kommun skall nämnderna utse

Bakgrund Enligt kommunens arkivreglemente (OFS 2010:1) ska varje myndighet upprätta en arkivbeskrivning samt dokumenthanteringsplan. De nuvarande versionerna av arkivbeskrivning Vad är en arkivbeskrivning?

allmänna handlingar, en så kallad arkivbeskrivning. Arkivbeskrivningen syftar till att ge en överblick över hanteringen av myndighetens 

Arkivbeskrivningen beskriver även hur myndighetens arkivorganisation är uppbyggd.

För arkivbeskrivning, se … Arkivbeskrivning Version 1 Fastställd 2020-09-18 Dnr 2020-04492 Etikprävninqsmyndiqheten registrator@etikprovning.se 1 010-47508 00 1 Box 2110, 750 02 Uppsala 1 etikprovning.se. 2/6 Innehålisförteckning 1.