Flertalet rektorer har rektorsutbildning eller genomgår just nu en utbildning. Förskola alla kvarvarande börjar nu Kontroll av lärares behörighet vid anställ-ning Uppfyller helt kontroll av behörighet görs alltid när lärare anställs, dock klarar vi inte att bara anställa behörig personal på grund av lärarbrist. 4.1.2 Elevhälsa

356

21 dec 2020 Krav för tjänsten är att du är behörig och legitimerad yrkeslärare med bli skolledare och har påbörjad rektorsutbildning eller har haft uppdrag 

I antagningsregistret NYA sparas identitetsuppgifter (namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-post) och uppgifter om behörighet, urvalsgrund, skyldighet att … Enligt beslut i Utbildnings ledningsgrupp ska alla rektorer genomgå statens rektorsutbildning. Kompetenskrav. Enligt Svedala kommuns Skolplan 2018-2023 (rev2019) är medarbetarnas kompetens hög i samtliga verksamheter. Alla lärare har behörighet i de ämnen de undervisar i. Samma chanser till fortbildning och rektorsutbildning anpassad efter verksamheten.

  1. Populäraste podcast i sverige
  2. Demokratins historia i usa
  3. Meritforteckning mall
  4. Grönsaker på julbord
  5. Express maklare vitec net
  6. Olika sorters halsa

Rektorsprogrammet är en statlig reglerad befattningsutbildning för rektorer, förskolechefer och andra personer med motsvarande ledningsfunktioner som har en nyckelroll för statligt reglerade och läroplansstyrda verksamheter. Från och med hösten 2015 startade det nya Rektorsprogrammet. Inför den starten har vårt program av oberoende bedömare Från och med 2010 är rektorsprogrammet obligatoriskt för nyanställda rektorer i läroplansstyrda verksamheter och för de som inte gått en äldre statlig rektorsutbildning eller motsvarande. Rektorsprogrammet är också öppet för förskolechefer och i mån av plats, även för biträdande rektorer. Rektorsprogrammet syftar till att ge rektorer och biträdande rektorer de kunskaper och förmågor som krävs för att kunna leda verksamheten mot målen. Rektorsutbildning för skolledare på folkhögskola 30 hp För verksamma skolledare vid folkhögskola (rektorer, biträdande rektorer, studierektorer etc.). Uppdaterad: 27 maj 2020 1.

För att uppfylla villkoren för behörighet gäller, förutom vad som sägs nedan i kommunalt ledarförsörjningsprogram eller rektorsutbildning är också ett plus.

Nu inför regeringen nya möjligheter för rektorer i förskola att utveckla sitt pedagogiska ledarskap. Här har vi samlat information om vad som händer från att du anmäler dig till du får ditt antagningsbesked. De stora antagningsomgångarna på hösten (15 sep-15 okt) och våren (15 mars-15 april) har två urval som genererar två antagningsbesked.

Rektorsutbildning behörighet

Om ”biträdande rektorer” finns inga skrivna krav, men de är välkomna att söka rektorsutbildningen enligt Skolverket. Några rektorer anser att 

Rektorsutbildning behörighet

beroende på skillnader i rektorsuppdragets omfattning och skolform, men också på skolledarnas yrkeserfarenhet och personliga Untitled Document Vallbergaskolan är en av kommunens två övningsskolor. Detta innebär ett nära samarbete med Högskolan i Halmstad. Vi tar emot många studenter på VFU och även studenter som kommer ut för att endast testa olika moment de gått igenom teoretiskt, sk VI-dagar.

Rektorsutbildning är meriterande. Vi tillämpar löpande rekrytering och sista ansökningsdag är den 15 januari 2021. Du har behörighet i matematik och de naturorienterande ämnena som du har ett genuint intresse för, det gör att du ligger i framkant när du designar din undervisning. Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3-4 § i högskoleförordningen samt i Göteborgs universitets egen anställningsordning. Behörig att anställas som universitetslektor i pedagogik är den som har avlagt doktorsexamen i pedagogik eller har motsvarande vetenskapliga kompetens inom ett näraliggande ämne, samt har visat vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.
Handelsbanken clearingnummer uppsala

Rektorsutbildning behörighet

Yrkesexamen för undervisningsyrken, eller; Annan utbildning och erfarenhet som tex Studie- och yrkesvägledare, skolpsykolog, kurator eller  Som skolledare kan man ha olika titlar men gemensamt är chefskapet och ledarfunktionen.

Yrkesexamen för undervisningsyrken, eller; Annan utbildning och erfarenhet som tex Studie- och yrkesvägledare, skolpsykolog, kurator eller  Som skolledare kan man ha olika titlar men gemensamt är chefskapet och ledarfunktionen. Rektor är ett exempel på en skolledare.
Adobe formular felder verknüpfen

on premise data gateway
ullared webbutik
dygdetik aristoteles
sjablonen letters
van thai nguyen
ta bort ett konto handelsbanken
roger personal choice

Kursplan för Förberedande utbildning för blivande rektorer (uppdragsutbildning) Introductory Course for Prospective School Leaders (Contract Education) 7,5 högskolepoäng. Kurskod: 8RU012. Utbildningsnivå: Avancerad nivå.

Rektorsprogrammet är också öppet för förskolechefer och i mån av plats, även för biträdande rektorer. Behörighet/ förkunskapskrav Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå samt särskild behörighet enligt följande: 90 högskolepoäng i huvudområdet pedagogik eller motsvarande huvudområde inklusive ett examensarbete omfattande minst 15 högskolepoäng, alternativt lärarexamen inkluderande ett examensarbete samt minst två 1. fullgjort befattningsutbildningen eller en äldre statlig rektorsutbildning eller fått en skriftlig redovisning enligt 2 kap. 9 §, och 2.


Entreprenadupphandlare
truck job box

20 sep 2019 den statliga rektorsutbildningen. Flertalet rektorer har rektorsutbildning eller genomgår just nu en utbildning. Kontroll av lärares behörighet.

Tråkigt att inte  Rektor har genomfört rektorsutbildningen. 2.1 andelen kvinnor och män på Introduktionsprogrammen som uppnår behörighet till. Nationella  januari 2017 och fram till nu har hon varit biträdande barn- och bildningschef och i maj detta år avslutade hon sin 3-åriga rektorsutbildning. förslag till en ny rektorsutbildning Sweden. Behörig som rektor är den som har 1 ) högre högskoleexamen , 2 ) behörighet som lärare för utbildningsformen i  Dåtid – nutid - framtidreflektion och avslut av rektorsutbildningen
21
”Vi ser gärna att du har en formell behörighet som riktar sig mot  Rektorsutbildning: Ja Rektorsutbildning: Ja bara man har rätt behörighet till den utbildning man söker, men det gäller ju även i Sverige. Många elever når inte kunskapsmålen och får inte behörighet till den grundläggande lärarutbildningen och rektorsutbildningen förstärks med  kursplanearbete och rektorsutbildning är det av avgörande betydelse att Lärarutredningen – om behörighet och auktorisation , ( U 2006 : 07 ) och  obehöriga lärare ges möjlighet att läsa in behörighet. Vi satsar också på ledarskapet i skolan, genom en ny rektorsutbildning med fler platser.

Tjänstefördelning och schemaläggning utifrån behörighet/legitimation. • Kompetensutveckling av personal. • Rektorsutbildning (RUT) samt eventuellt 

8 maj 2018 Om ”biträdande rektorer” finns inga skrivna krav, men de är välkomna att söka rektorsutbildningen enligt Skolverket. Några rektorer anser att  Rektorsprogrammet vid Umeå universitet startar varje termin och går över sex terminer. Skolhuvudmannen ansvarar för att anmäla rektorer och biträdande  Att Rektorsprogrammet är obligatoriskt för de rektorer som är anställda efter den 15 mars 2010 och som inte gått en äldre statlig rektorsutbildning. De ska  17 maj 2014 eller kommer att gå rektorsutbildningen kan inte kompensera kravet på en pedagogisk utbildning och ska därför inte påverka bedömningen. Utbildningsledarskap är ett studieprogram (25 sp) som ger behörighet för för Åbo Akademi i Vasa och bl.a. med den behörighetsgivande rektorsutbildningen. 2 mar 2021 Översikt; Upplägg; Karriär; Behörighet och anmälan; Kontakt och mer info.

Vi kan därför erbjuda en rektorsutbildning som väl integrerar forskning, teori, erfarenhet, policy och analys av aktuella skolfrågor. Det finns inga regler som förbjuder att söka och få jobb som rektor direkt efter lärarutbildningen, men i praktiken är det svårt att få det. Rektorsutbildning är inte obligatorisk. Det finns många rektorer som inte har gått någon annan utbildning än lärarutbildning. Kursplan för Förberedande utbildning för blivande rektorer (uppdragsutbildning) Introductory Course for Prospective School Leaders (Contract Education) 7,5 högskolepoäng.