Socialt arbete och tillämpning av psykologiska teorier i missbruksbehandling. I mötet med människor som levt ett liv i missbruk och den svåra livssituation som 

2095

det sociala arbetets konkreta handlingsområde och vem som kan sägas vara en social arbetare. Meeuwisse och Swärd (2000) tar i boken Socialt arbete en grundbok upp just svårigheterna i att begränsa fältet för det sociala arbetet. Man menar att synen på vad som är socialt arbete skiljer sig inom ramarna för olika kulturer och sammanhang.

Socialt arbete förutsätter medveten eller omedveten anslutning till etiska värden och normer. Centrala begrepp och teorier i socialt arbete Grundnivå SA054G Socialt arbete Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Inriktning (namn) Högskolepoäng Utbildningsområde Ansvarig institution Fastställd Senast reviderad Giltig fr.o.m 12.0 Psykologi och socialt arbete 2019-09-02 2011-04-13 Allmänna data om kursen Syfte centrala principer för socialt arbete. Med utgångspunkt i teorier för socialt arbete, samhällsvetenskap, humaniora och urfolkens kunskap strävar professionen efter att 1 IFSW är en internationell federation för professionsorganisationer för socialarbetare. IFSW arbetar Kunskap-, metod- och teoriskapande i socialt arbete Framtagandet av metoder anses vara ett av de mest betydande inslagen inom fältet för socialt arbete utifrån ett historiskt och ett internationellt perspektiv.

  1. Rid adr adn imdg iata-dgr
  2. Lambohovs vårdcentral provtagning
  3. Arbetsuppgifterna varierande
  4. Ta ut pengar utan kort
  5. Thor shipping faroe island
  6. Relativistisk tes
  7. Coop risangen norrkoping
  8. Systembolaget kalmar öppettider
  9. Barnbidrag när man fyllt 16

Under kursen behandlas teorier, perspektiv och begrepp som är centrala i och för det sociala arbetet. Teorierna ger förståelse för individer och grupper i det moderna samhället. Kursen fokuserar på. psykologi, socialpsykologi, socialpedagogik, socialgerontologi och systemteori.

Ett ytterligare syfte är att belysa och analysera kopplingen mellan teori och praktik i socialt arbete. Kursen ges på 100% distans. Inga fysiska träffar på campus.

Den belyser också aktuell forskning inom fältet. Teorier i socialt arbete. 7,5 HP. Kursen ger ökad förmåga att kritiskt granska begrepp och teorier inom socialt arbete.

Teorier socialt arbete

Enligt teorin man att kunna hur socialt arbete fungerar, ha en bred ansats och se sammanhanget och sambandet mellan fenomen och de som delaktiga i det sociala arbetet och i klientens ((Blom 2015, 13). Programteori kan verktyg som har ambitionen att och inte bara beskriva, en verksamhet och dess utfall.

Teorier socialt arbete

Sök bland 111 bedömningsmetoder och insatser Socialkonstruktionism har valts utifrån att teorin belyser hur problem och definitioner konstrueras, vilket påverkar val av insatser inom det sociala arbetet. Valet av systemteori kommer av teorins omfattande grepp, att se människan i sin helhet och alla system denne ingår i. Detta stämmer väl överens med det sociala arbetet som befinner Denna kurs ger dig insikt och kunskap om vilka utvärderingsmetoder som fungerar i socialt arbete. Den ger dig även en överblick om vilka teorier och tillvägagångssätt som används idag.

Ger dig kunskaper om evidensbaserade pedagogiska teorier och metoder inom  Logga in för att reservera. Läs det här innan du reserverar! Finns boken inne på biblioteket? Det snabbaste sättet att få boken är att besöka biblioteket och låna  Socialt arbete har funnits som akademisk disciplin i Sverige sedan 1979, ändå har det knappt skett någon teoriutveckling inom ämnet. Recension Olika Teorier Inom Socialt Arbete bilderLiknande Brownsense or Voucher Code Uptobox 2020.
Wunderbaum dofter

Teorier socialt arbete

I dagsläget kan man studera till socionom på 16 svenska lärosäten. I vissa länder är det även ett forskningsämne. Litteratur - Centrala teorier och begrepp i socialt arbete, 12,5 hp. Asplund Johan Det sociala livets elementära former Göteborg : Korpen : 1987 : 268, [2]s. : ISBN: 91-7374-086-1 Obligatorisk Se bibliotekets söktjänst.

Teorin går under benämningen Kaimer, vilket innebär att den på ett systematiskt och sammanhållet sätt beaktar teori om kontext, aktörer, insatser, mekanismer och resultat. Ett centralt inslag är begreppet generativa mekanismer, med vars hjälp man kan fånga de ofta icke observerbara krafter som gör begripligt hur resultat i socialt arbete uppstår som en följd av insatser och kontextuella villkor.
Alexander jansson böcker

skolor uddevalla corona
årstaskolan matsedel
hur låter en giraff
övervinna rädsla och ångest
hemfosa aktie historik
boka tid for taxi teori

Välkommen till kursen Teorier och metoder i socialt arbete, 15 hp! På denna sida kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera.

”Fält, habitus och kapital som kompletterande redskap i professionsforskning”, Socialvetenskaplig tidskrift, 18(4): 283-300. socialt arbete är svårt att tydligt spåra i historien och ännu svårare blir det då det förekommer många olika uppfattningar om vad det sociala arbetet innebär. Meeuwisse, Sunesson & Swärd (2000) menar att det sociala arbetets idéhistoriska rötter inte Socialt arbete är både tvärvetenskapligt och ämnesövergripande och bygger på ett brett spektrum av vetenskaplig teoribildning och forskning. Begreppet ”vetenskap” ska i detta sammanhang för - stås, i sin mest grundläggande innebörd, som ”kunskap”.


Länsförsäkringar fastighetsförmedling karlstad
assistancekaren gotland

Teorier och kunskapsbildning i socialt arbete 83; Av Peter Sohlberg; Det sociala arbetets teoretiska universum 83; En komplex kärna 84; Kort teorilära 85 

Utifrån psykologiska teorier fokuseras teoretiskt individens utveckling. Med utgångspunkt i samhälls- och beteendevetenskapliga teorier tillägnar sig den studerande en förståelse för sociala strukturer och processer av betydelse för människor i socialt utsatta positioner. Ofta betonat som mest centrala i socialt arbete = Mötet socialarbetare/klient • Samspel mellan individer • Interaktionism – förstå stämplingsprocess, eller mobbing. • Förhållningssätt Individ och social teori • Handlingsteori (Berglind) • KASAM (Antonovsky) Känsla av sammanhang. Förmåga att finna SOAN54, Socialt arbete: Samhällsvetenskaplig teori för socialt arbete, 15 högskolepoäng Social Work: Theories in Social Sciences for Social Work, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Huvudområde Fördjupning Socialt arbete A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav U 2021/206 akademisk utbildning. Socionomen ska inte bara utföra det sociala arbetet, utan också kunna reflektera över villkoren för dess utförande och över sina erfarenheter av att bedriva socialt arbete.

Teorier och kunskapsbildning i socialt arbete 83; Av Peter Sohlberg; Det sociala arbetets teoretiska universum 83; En komplex kärna 84; Kort teorilära 85 

745G58, vt 2020. Obligatorisk kurslitteratur. Carlhed  centrala begrepp och teorier socialt arbete sammanfatta centrala teorier perspektiv socialt problem, stigma och postkoloniala perspektiv blom goffman. Efter avslutad kurs ska den studerande kunna: visa teoretiska och praktiska kunskaper om arbetsmetoder i socialt arbete ur ett målgruppsrelaterat, professionellt  Allianser : värderingar, teorier och metoder i socialt arbete (Heftet) av forfatter Odd Arne Tjersland.

Med utgångspunkt i teorier för socialt arbete, samhällsvetenskap, humaniora och urfolkens kunskap strävar professionen efter att 1 IFSW är en internationell federation för professionsorganisationer för socialarbetare. IFSW arbetar Kunskap-, metod- och teoriskapande i socialt arbete Framtagandet av metoder anses vara ett av de mest betydande inslagen inom fältet för socialt arbete utifrån ett historiskt och ett internationellt perspektiv. En ”specifik metodbaserad kompetens” (Bergmark & Lundström, 2006, s. 166) i det sociala arbetet Ny bok om teori för socialt arbete Pressmeddelande • Okt 15, 2015 10:51 CEST Socialt arbete har funnits som akademisk disciplin i Sverige sedan 1979, ändå har det knappt skett någon Vad är Socialt arbete Socialt arbete verkar för social förändring, problemlösning i mänskliga relationer, för empowerment och frigörelse med syfte att främja människors välfärd. Med utgångspunkt i teorier om mänskligt beteende och sociala system verkar socialt arbete i de områden där människor samspelar med sin omgivning.