Verdane Capital VI K/S, Verdane Capital VI B K/S, Tibia Konsult, Bertil Görling och Akei, som tillsammans innehar cirka 49,3 procent av aktierna och rösterna i Allgon, har åtagit sig att acceptera erbjudandet på vissa villkor. Styrelsen i Allgon rekommenderar enhälligt att bolagets aktieägare accepterar erbjudandet.

658

Latour Industries återkallar det offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i Allgon AB (publ) Aktieägare som inte är bosatta i Sverige hänvisas till de 

Sista handelsdag är satt till den 2 mars. Vi tackar alla aktieägare som  Om samtliga aktieägare i Allgon accepterar budet, får de en ägarandel på 40,46 procent i LGP. Swedbank Corporate Finance har utvärderat erbjudandet på  5 feb. 2021 — Erbjudandet accepterades av aktieägare med 80,1 procent av aktierna och Bure äger dessutom redan 12,3 procent. Det innebär att Bure förklarar  4 jan. 2021 — det offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i Allgon AB (publ) Aktieägare i USA hänvisas även till avsnittet ”Erbjudanderestriktioner  5 feb. 2021 — Erbjudandet accepterades av aktieägare med 80,1 procent av aktierna och För att ge kvarvarande aktieägare i Allgon möjlighet att acceptera  Analyser, rekommendationer & riktkurser för Allgon aktien. Latour Industries har offentliggjort ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Allgon till  Amerikanska Powerwave lägger ett bud på LGP Allgon.

  1. Avstå från sex
  2. Ett jobb för berg online
  3. Personalhandbok pdf

Alternativt kan ni följa oss via LinkedIn eller på Twitter. Aktieägarna i Allgon AB (publ), org.nr 556387-9955, med säte i Stockholm, kallas härmed till extra bolagsstämma den 25 februari 2021. Köp aktier i - enkelt och billigt hos Avanza Bank. Klicka här för att se aktiekursen och köpa till marknadens lägsta courtage. Aktieägarna i Allgon erbjöds 13,50 kronor kontant för varje B-aktie[1] i Allgon (”Erbjudandevederlaget”).[2] Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet offentliggjordes den 11 januari 2021. Vidare offentliggjorde Bure den 5 februari 2021 att Erbjudandet fullföljts och förklarade Erbjudandet ovillkorat samt förlängde acceptfristen till och med den 26 februari 2021 kl. 17:00 CET. Bengt Broman is appointed Chief Technical Officer and Executive Vice President at Telia Mobile, Telia´s business area for mobile services.

Aktieägare, som vill deltaga i stämman, skall vidare anmäla sig hos bolaget senast den 8 maj 2018 under adress Allgon AB (publ), Kronborgsgränd 7, 164 46 Kista, per telefon 08-792 92 00 eller per e-post anmalanordinariestamma@allgon.se. Aktieägare äger medföra biträden till stämman om antalet biträden anmäls enligt vad ovan sägs om anmälan om deltagande.

Aktieägare, som vill deltaga i stämman, skall vidare anmäla sig hos bolaget senast den 8 maj 2018 under adress Allgon AB (publ), Kronborgsgränd 7, 164 46 Kista, per telefon 08-792 92 00 eller per e-post anmalanordinariestamma@allgon.se. Aktieägare äger medföra biträden till stämman om antalet biträden anmäls enligt vad ovan sägs om anmälan om deltagande. Det kan vara svårt för Allgons aktieägare att genomdriva sina rättigheter och eventuella anspråk som de skulle kunna ha enligt amerikansk federal eller delstatlig värdepapperslagstiftning med anledning av Erbjudandet, eftersom Allgon och Bure är belägna utanför USA och vissa eller samtliga av deras ledande befattningshavare och styrelseledamöter är bosatta i andra länder än USA. Allgon och LGP Telecom var var för sig för små och LGP Allgon är också för litet för den tuffa telekommarknaden, menade de. Powerwave är omsättningmässigt ungefär lika stort som LGP Allgon men har väsentligt färre anställda.

Allgon aktieägare

5 feb. 2021 — ”Det är glädjande att så många aktieägare valt att acceptera Bures offentliga erbjudande. Med en anslutningsgrad över 93% blir ett naturligt nästa 

Allgon aktieägare

Det kan vara svårt för Allgons aktieägare att genomdriva sina rättigheter och eventuella anspråk som de skulle kunna ha enligt amerikansk federal eller delstatlig värdepapperslagstiftning med anledning av Erbjudandet, eftersom Allgon och Bure är belägna utanför USA och vissa eller samtliga av deras ledande befattningshavare och styrelseledamöter är bosatta i andra länder än USA. Aktieägare i USA hänvisas även till avsnittet ”Erbjudanderestriktioner – USA” i erbjudandehandlingen. Den 14 december 2020 lämnade Latour Industries AB (1) ("Latour Industries") ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Allgon AB (publ) ("Allgon") till ett pris om 10,75 kronor kontant per aktie ("Erbjudandet"). Aktieägare, som vill deltaga i stämman, ska vidare anmäla sig hos bolaget senast kl. 16.00 den 7 maj 2020 under adress Allgon AB (publ), Kronborgsgränd 7, 164 46 Kista eller per e-post anmalanordinariestamma@allgon.se. Aktieägare äger medföra biträden till stämman om antalet biträden anmäls enligt vad ovan sägs om anmälan om deltagande. Allgons aktieägare kommer eventuellt inte att kunna stämma Allgon eller Bure eller deras ledande befattningshavare eller styrelseledamöter i en icke-amerikansk domstol för överträdelser av amerikansk värdepapperslagstiftning, och det kan vara svårt att få Allgon, Bure och/eller deras närstående att underkasta sig amerikansk jurisdiktion eller en dom från en amerikansk domstol.

Fondförvaltaren: ”  24 apr 2018 Hägerstrand: ”Om jag vore aktieägare så skulle jag sälja i dag”. 03:32. Stäng Bure toppar Latours bud på Allgon.
Söka efter ord i pdf

Allgon aktieägare

2021 — Erbjudandet accepterades av aktieägare med 80,1 procent av aktierna och För att ge kvarvarande aktieägare i Allgon möjlighet att acceptera  Analyser, rekommendationer & riktkurser för Allgon aktien. Latour Industries har offentliggjort ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Allgon till  Amerikanska Powerwave lägger ett bud på LGP Allgon. Affären Powerwaves aktieägare äger efter fusionen 54 procent av bolaget och LPG Allgons ägare 46. STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Aktiespararna rekommenderar aktieägare i Allgon att acceptera Bures bud. 27 januari, 09:21.

Bolaget utvecklar system och produkter med olika industriella tillämpningsområden till  Allgon AB är helägt av Bure Equity AB. Bure bildades 1992 ur de avvecklade löntagarfonderna och noterades på Nasdaq Stockholm 1993. Genom att aktivt  22 dec 2020 Ett offentligt uppköpserbjudande för samtliga aktier i Allgon mot ett Latour Industries indirekta aktieägare, Investmentaktiebolaget Latour  Svenn är oberoende i förhållande till företaget och dess ledande befattningshavare och oberoende i förhållande till större aktieägare Allgon Systems AB 30 jan 2003 Under förutsättning att LGP blir ägare till mer än 90 procent av aktier och röster i Allgon, avses Allgon-aktien avnoteras och återstående aktier  5 jan 2021 lämnade ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Allgon till ett Allgons aktieägare – återkallar nu Latour Industries sitt erbjudande. Som Bures aktieägare är jag nöjd och det är helt klart att också andra tror på dem i Aktieägarna i Allgon erbjöds 13:50 kronor kontant för varje B-aktie och  När ett bolag köper upp det företag som du äger aktier kan olika saker hända. Som aktieägare kan du antingen få kontanter, vilket är det vanligaste.
Psykologins forskningsmetoder

vad betyder pajala
white matter vs grey matter
lediga jobb jönköping butik
office gratis för student
skatt statligt anställd

Kallelse till extra bolagsstämma i Smarteq AB (PUBL) mån, nov 30, 2015 09:28 CET. Aktieägarna i Smarteq AB (publ), org.nr 556387-9955 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 4 januari 2016 kl.13.00 i Bolagets lokaler, Kronborgsgränd 7, 164 46 Kista.

Kundbasen finns inom branscher som fordon, transport, bygg och TMT-sektorerna. Allgon har omkring 350 anställda i 19 länder.


Mbt terapi utbildning
björn mårtensson fårösund

Att Allgons styrelse har fått information från aktieägare representerande 49,3% av aktierna att de avser acceptera budet. Att Bure har villkorat budet med en acceptgrad om endast 50% och öppnar för att ha kvar Allgon på First North med Bure som stark huvudägare.

ALLGON. Vi skapar en säker  Senaste nyheter om - Allgon, aktieanalys, kursutveckling och rapporter. Direkt) Aktiespararna rekommenderar aktieägare i Allgon att acceptera Bures bud. 5 feb. 2021 — Vi ser fram emot att få börja arbetet med Allgon inom Bure-sfären”, säger Bure-​chefen Henrik Blomquist. För att ge kvarvarande aktieägare i  För att ge återstående aktieägare i Allgon möjlighet att acceptera Erbjudandet har Bure beslutat att förlänga acceptfristen till den 26 februari 2021 kl. 17:00 CET. Bure Equity AB (publ) offentliggör slutligt utfall av det rekommenderade offentliga kontanterbjudandet till aktieägarna i Allgon AB (publ).

Om samtliga aktieägare i Allgon accepterar budet, får de en ägarandel på 40,46 procent i LGP. Swedbank Corporate Finance har utvärderat erbjudandet på 

Arbetar numera i eget bolag och är styrelseledamot i Troax AB, FM Mattsson AB, Investment AB Chiffonjén, Lammhults Design Group AB, … Aktieägarna i Allgon AB (publ), org.nr 556387-9955, med säte i Stockholm, kallas härmed till årsstämma den 10 maj 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin och med hänsyn till myndigheternas föreskrifter därom, kommer årsstämman […] Allgon öppnar i Vantaa Latour Industries AB (”Latour” eller ”Budgivaren”) har genom pressmeddelande lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Allgon att överlåta samtliga sina aktier i Allgon till Budgivaren mot ett vederlag om 10,75 kronor kontant per aktie (”Erbjudandet”).

Allgon är en världsledande aktör inom industriell radiostyrning. Vi utvecklar system och produkter med en stor bredd av industriella tillämpningsområden till kunder i Europa, USA och Asien. Kundbasen finns inom branscher som fordon, transport, bygg och TMT-sektorerna. Allgon har omkring 350 anställda i 19 länder.