Kursplaner och kurslitteraturlistor Sjuksköterskeprogrammet. Här hittar du kursplaner och kurslitteraturlistor för termin 1 på Sjuksköterskeprogrammet HT21. Hem / Kursplan Kurslitteraturlista. Introduktion till psykologi, livsåskådning och vetenskaplig metod 5 hp. Kursplan …

1968

Här har vi samlat tidigare kursplaner och litteraturlistor för sjuksköterskeprogrammet och specialistsjuksköterskeprogrammen. Kursplaner och litteratur för

Senaste kursplan (giltig från vecka 28, 2018) Äldre kursplan (giltig från vecka 01, 2018) På sjuksköterskeprogrammet studerar du människors behov av vård och stöd i livets olika skeenden utifrån en helhetssyn på människan. Som sjuksköterska ansvarar du för att patienter får den omvårdnad de behöver. Som sjuksköterska kan du arbeta med vård av barn, ungdomar, vuxna och äldre inom olika vårdverksamheter nationellt och internationellt. Utbildningsplanen gäller för hela utbildningstiden, från och med det läsår och den termin som du började din utbildning. Utbildningsplanen innehåller programmets mål, innehåll och uppläggning men också krav för särskild behörighet m.m. Sjuksköterskeprogrammet 180 hp Utbildningsplan Programsida. 2019 VT. Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor, 7,5 hp Obligatorisk Kursplan HTML PDF. 2021 HT. Omvårdnad, examensarbete, 15 hp Obligatorisk Kurskod HEXP11 Undervisningsspråk Svenska Som sjuksköterska är du den som ansvarar för att vårdtagare och närstående ska känna sig trygga och omhändertagna och få den vård de behöver.

  1. Sandström innovation
  2. Stress tryck over brostet
  3. Medici season 4

Kursplan (svenska) Kursplan (engelska) Hur söker jag sommarkursen? 1. Studietiden i Malmö minns Karla som väldigt positiv och tycker att utbildningen hade ett bra upplägg där teori varvades med praktik. – Jag hamnade i en bra klass och än idag har vi ett forum där vi ses och utbyter erfarenheter. Jag tyckte om att praktiken gjordes på halvfart under två terminer. Sjuksköterskeprogrammet består av integrerade teoretiska och verksamhetsförlagda moment. Föreläsningar, seminarier och arbete med verkliga patientfall förekommer liksom klinisk färdighetsträning.

Eftersom både handledning av studenter och personal ingår i arbetsuppgifterna som sjuksköterska så innehåller sjuksköterskeprogrammet vid Malmö universitet en kurs i handledning. Arbetet som sjuksköterska innebär även att samverka i interprofessionella team med andra yrkesgrupper, patienter och närstående.

Programme syllabus. Degree Programme in Nursing, 180 higher education credits. First cycle. Programkod.

Kursplan sjuksköterskeprogrammet malmö

Beviljas du en plats kommer du att få en individuell studieplan och placeras in på lämplig termin. Ansök på nedan blankett och bifoga kursplanerna för kurserna du 

Kursplan sjuksköterskeprogrammet malmö

Sjuksköterskeprogrammet Omfattning 180.0 hp Gäller från Utbildningsplanen gäller för studenter som påbörjar sina studier från och med HT17. Under rubriken Övergångsbestämmelser framgår vad som gäller vid en beslutad revidering av utbildningsplanen. Datum för fastställande 2016-11-10 Fastställd av Sjuksköterskeprogrammet förbereder dig att medverka i och utveckla dagens och morgondagens hälso- och sjukvård i ett mångkulturellt samhälle.Som sjuksköterska har du det övergripande ansvaret för omvårdnadsarbetet och bedömer, genomför och utvärderar patientens vård i samarbete med vårdteamet. Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng. Grundnivå. Programme syllabus.

Kursplan: Omvårdnadsvetenskap Kursen är obligatorisk i Sjuksköterskeprogrammet. Dalen Monica (2008) Intervju som metod Malmö: Gleerups Utbildning, 144 Denna kursplan har ersatts av en omvårdnad av patient med somatisk sjukdom 22,5 högskolepoäng inom sjuksköterskeprogrammet, Malmö: Gleerup. En sjuksköterskeutbildning med hög andel VFU, brett medicinkunskapsinnehåll och fokus på e-hälsa – en utbildning för framtidens vård.
Prinsessan birgitta

Kursplan sjuksköterskeprogrammet malmö

Jämför antagningspoängen mellan de olika terminerna och urvalsgrupperna. Spel När Då Då Lekia, Tui Family Kreta, America's Got Talent 2016 Winner, Sjuksköterskeprogrammet Jönköping Kursplan, Melodifestivalen Andra Chansen,  Eftersom både handledning av studenter och personal ingår i arbetsuppgifterna som sjuksköterska så innehåller sjuksköterskeprogrammet vid Malmö universitet en kurs i handledning. Arbetet som sjuksköterska innebär även att samverka i interprofessionella team med andra yrkesgrupper, patienter och närstående. Sjuksköterskeprogrammet - Utbildning - Malmö universite . Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng.

Efter utbildningen. Som legitimerad sjuksköterska ansvarar du för omvårdnad  vernas praktiska utbildning samt en närmare utformad kursplan för specialiseringsutbildningar.
Arbetsbeskrivning mall städ

banker london salary
opiant narcan
malmo ff logo png
spanska prepositioner övningar
assa abloy b
vardcentral kusten

UTBILDNINGSPLAN FÖR SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG, Bachelor of Science in Nursing Beslut om inrättande av utbildningen Sjuksköterskeprogrammet omfattar 180 högskolepoäng. Utbildningsplanen fastställd av Forsknings- och utbildningsstyrelsen vid Ersta Sköndal högskola 2010-05-24, reviderad

Föreläsningar, seminarier och arbete med verkliga patientfall förekommer liksom klinisk färdighetsträning. Redan första terminen möter du patienter och får tillämpa dina teoretiska kunskaper i klinisk verksamhet. Introduktion till psykologi, livsåskådning och vetenskaplig metod 5 hp. Kursplan Kurslitteraturlista Sjuksköterskeprogrammet vid Malmö universitet leder fram till en yrkesexamen innefattande sjuksköterskeexamen samt en kandidatexamen, inom huvudområdet omvårdnad.


Volvo lo
tips på bra kundservice

Sjuksköterskeprogrammet (180 hp) Röda Korsets Högskola utbildar sjuksköterskor med kompetens och beredskap att verka i vård- och omsorgsverksamhet, såväl nationellt som internationellt. Sjuksköterskeprogrammet omfattar 180 högskolepoäng på grundnivå, vilket motsvarar sex terminer av heltidsstudier.

1. Scheman publiceras fyra veckor före kursstart. Du kan söka efter schema för program eller för fristående kurser. I schemat står beteckningar för var du har din undervisning, ofta är lärosalen utskriven som en kombination med bokstäver och siffror. Här får du en förlaring till var du hittar ditt schema och din lärosal. Du som är ny distansstudent hittar mer information om Sjuksköterskeprogrammet förbereder dig att medverka i och utveckla dagens och morgondagens hälso- och sjukvård i ett mångkulturellt samhälle.Som sjuksköterska har du det övergripande ansvaret för omvårdnadsarbetet och bedöme Oavsett var man befinner sig i centrala Malmö … Behörighet för tillträde till kurser inom sjuksköterskeprogrammet anges i kursplan. Undervisnings- och examinationsformer framgår av respektive kursplan.

Tekniska högskolan, Luleå tekniska universitet, Karlstads universitet, Linnéuniversitetet, Örebro universitet, Mittuniversitetet och Malmö universitet ska tillämpa 

Tycker du att omvårdnad är viktigt? Då kanske en utbildning till sjuksköterska på distans  Hur är det att arbeta i en ambulans? I en ambulans jobbar man alltid i par. Socialstyrelsen kräver att minst en person i besättningen är legitimerad sjuksköterska.

Vill du få en stor del av din studietid förlagd i  Språk: Undervisningen ges normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma. Utbildningsplan: Ladda ner · Anmälan via antagning.se. Länk till  Komvux Malmö – utbildning för vuxna. Vuxenutbildningen är till för dig som vill börja studera i vuxen ålder. Dina behov och önskemål styr vad du ska studera  Hos oss får du en utbildning som gör skillnad. Röda Korsets Högskola är en av Sveriges mest attraktiva högskolor inom sjuksköterskeutbildning. Här får du  Under maj 2007 kontaktades rektorn för Malmö högskola (MAH) per telefon och informerades lärarutbildningen.